Blog

Dosažení rovnováhy: odemkněte svůj potenciál pro kariérní rozvoj a kvalitu života
Pochopením a používáním Kola rovnováhy získáte znalosti a praktické strategie, jak zlepšit svou kariéru, osobní růst a celkovou pohodu.
Vydejme se tedy společně na tuto transformační cestu!
1. Pochopení vyvažovacího kola.
Balanční kolo je vizuální reprezentací různých...

Adaptabilita je v dnešním rychle se měnícím světě zásadní dovedností. Schopnost přizpůsobit se, učit se a prospívat v rozmanitých a nepředvídatelných prostředích je zásadní pro osobní i profesní úspěch. I když individuální koučování může být efektivní, přibývá důkazů, že skupinové koučování nebo skupinová sezení nabízejí jedinečné výhody při...

V životě všichni čelíme náročným obdobím, které testují naši motivaci a odhodlání.Strategie, které vám pomohou zůstat motivovaní a překonat těžké časy, což nakonec povede k naplňující a prosperující kariéře:

Dospívání je období charakterizované formováním osobnosti, sebevyjádřením a touhou po nezávislosti. Komunikace slouží jako primární nástroj pro adolescenty k vyjádření jejich myšlenek, emocí a potřeb, stejně jako k navázání spojení s vrstevníky, členy rodiny a společností.V našem kurzu pro ukrajinské teenagery jsme objevili následující problémy, se...

Vybudování osobní značky v nové zemi může být vzrušujícím a důležitým krokem v rozvoji ukrajinské ženy v zahraničí. Zde je několik kroků, o kterých mluvíme na našich Individuálních konzultacích v Praze:

Kariérní růst ukrajinských žen v České republice může mít různé složky, podobně jako v mnoha jiných zemích. Zde je několik hlavních složek, které mohou přispět ke kariérnímu růstu ukrajinských žen v České republice:

Granty a crowdfunding jsou dva oblíbené způsoby financování studentských startupů. V našem projektu představujeme účastníkům různé příležitosti:

Psychologická podpora je pro Ukrajince žijící v zahraničí nesmírně cenná. Když jsou ženy nuceny opustit svou zemi kvůli válce, násilí nebo ekonomickým problémům, zažívají fyzický, emocionální a psychický stres.