Online kurz "Příprava zdravotních sester ke zkouškám v ČR"


Тетяна +420 606 946 263
Тетяна +420 606 946 263
Jan Neugebauer
Jan Neugebauer

Jste zdravotní sestra z Ukrajiny a žijete v České republice? Chcete se realizovat a dále pracovat v oboru? Potřebujete si udělat testy a složit ústní zkoušku? Rádi vám pomůžeme! Projekt Vítej v Česku představuje online kurz pro ukrajinské zdravotní sestry, který je určený k přípravě na potřebnou zkoušku. 

Lektor, učitel ošetřovatelství na Univerzitě Karlově, který zároveň pracuje jako zdravotník v nemocnici, vás připraví na úspěšné složení zkoušek. Řekne vám základní informace o medicíně a ošetřovatelství v České republice a dá vám spoustu praktických rad, jak zkoušku složit! 

Platforma yourchance academy obsahuje všechny přednášky k zákonům a otázkám k ústní zkoušce a testům. Na konci každé hodiny budou k dispozici kvízy, testy, křížovky..., takže si budete moci ověřit, jak jste se téma naučili. Na konci kurzu obdržíte osvědčení o jeho úspěšném absolvování. Jako bonus získáte zdarma přístup ke všem materiálům yourchance academy na téma rozvoj podnikavých kompetencí, finanční gramotnost a úspěšná integrace do české společnosti. 

Čeká vás 25 dvouhodinových přednášek o medicíně se zaměřením na roli sestry, kde si projdete všechny otázky + live chat s lektorem Mgr. Janem Neugebauerem, Ph.D., MBA a ukrajinskou překladatelkou Táňou (zdravotní sestrou, která úspěšně složila zkoušku a ví, jak a na co odpovídat). 

Cena kurzu je 2500 Kč + zdarma přístup do yourchance academy. Tento kurz je novinkou pro ukrajinské zdravotní sestry a skvělou příležitostí připravit se na úspěšnou zkoušku! 


Závazná přihláška do kurzu "Příprava ke zkoušce zdravotních sester v ČR"

s povinností platby před zahájením kurzu