Psychologická podpora je pro Ukrajince žijící

20.10.2023

Psychologická podpora je pro Ukrajince žijící v zahraničí nesmírně cenná. Když jsou ženy nuceny opustit svou zemi kvůli válce, násilí nebo ekonomickým problémům, zažívají fyzický, emocionální a psychický stres.

V první řadě psychologická podpora pomáhá ženám najít emocionální úlevu a útěchu v těžkých chvílích. Dokážou vyjádřit své strachy, obavy a emoce, což jim pomáhá najít vnitřní sílu a naději na lepší budoucnost.

Psychologická podpora poskytuje příležitost obnovit poškozený pocit pohody a podporuje ženy v procesu adaptace na nové prostředí a výzvy, kterým čelí.Psychologická podpora navíc pomáhá ženám pochopit a vyrovnat se s následky traumatu, které mohou zažít. Může se jednat o posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD), deprese, úzkosti, které vznikají v souvislosti se stresovými událostmi. 

Psychologové pomáhají ženám porozumět jejich pocitům, najít prostředky k seberegulaci a rozvíjet strategie k překonání traumatu.Psychologická podpora také pomáhá ženám pochopit jejich práva a předvídat možné formy násilí nebo vykořisťování, zejména v souvislosti s migrací a uprchlíky. 

Psychologové mohou poskytnout potřebné informace a dovednosti, aby se ženy mohly chránit, vyhledat pomoc a získat nezávislost v novém prostředí.

Registrace na konzultace v Praze pro Ukrajinky: https://forms.gle/XG7YsKVvqcFpiHyX7