Měsíční kurz pro mládež 15-18 let

 Naším cílem je pomoct ukrajinští teenageři orientovat se v českém systému školství, včetně možných variant dokončení různých stupňů vzdělání, a na to navazujících možnostech uplatnění na pracovním trhu nebo na trhu příležitostí k vlastnímu podnikání. Nabízíme vám praktické rady a principy z oblasti kariérového poradenství a finanční gramotnosti. 

Na praktických příkladech ukrajinští teenageři osvojíte, jak sepsat dobrý životopis, jak si vypěstovat zdravé finanční návyky, jak plánovat svůj profesní i finanční růst. V neposlední řadě se budeme věnovat vztahům na pracovišti, a také různým institucím, které jsou důležité pro fungování v běžném občanském životě. Spokojený člověk vyzařuje dobrou energii a ve společnosti takových lidí se dobře existuje. 

Česká organizace Yourchance o.p.s. projekt "Vítej v Česku" pro ukrajinské teenagery pokračuje!