Náš tým


Jana Merunková

Iniciátor a leader projektu, Expertka v oblasti rozvoje finanční gramotnosti a podnikavosti, Expertka v oblasti českého jazyka


Gabriela Štiková

Expertka v oblasti integrace, Terapeutka, Odborný garant


Veronika Ryzhenko

Spoluautorka výukových materiálů, lektorka, kontakt pro rodiče


Elena Savenková

Spoluautorka výukových materiálů, manažerka týmu ukrajinských lektorů


Andrea Kovardinská

Spoluautorka výukových materiálů

Marcela Dytková

Manažerka projektu

Nataly Ivashura

kontakt pro ukrajinská média

Věra Kříčková

Manažerka týmu CZ lektorů