Jana Merunková

Iniciátorka a leader projektu, expertka v oblasti rozvoje finanční gramotnosti a podnikavosti, expertka v oblasti českého jazyka, kontakt osoba pro česká média a partnery.

Gabriela Štiková

Expertka v oblasti integrace, terapeutka, odborný garant.

Elena Savenková

Manažerka projektu, spoluautorka výukových materiálů, kontaktní osoba pro účastníky.