Konference Vítej v Česku

Překážky, úspěchy a výzvy podpoře integrace ukrajinských válečných uprchlíků

22. 5. 2024 ve velkém sále NEWTON University

Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, vchod 6, 4. patro.


8:30 – 9:00 příchod a registrace

9:00 - 9:20 úvod – Jana Merunková

9:20 – 9:30 úvodní slovo NEWTON University 

9:30 – 9:45 aktuální situace ukrajinských uprchlíků v ČR - IOM

9:45 – 10:15 diskusní panel: inspirativní příběhy

10:15 – 10:30 výsledky projektu Vítej v Česku - Elena Savenková

10:30 - 10:50 přestávka

10:50 - 11:05 potřeby ukrajinských uprchlíků z pohledu SUZ - Pavel Bacík

11:05 - 12:00 panelová diskuse – Překážky, úspěchy a výzvy podpoře integrace ukrajinských válečných uprchlíků - moderuje Markéta Fišarová

12:05 - 13:00 lehký oběd

13:00 - 13:15 bude doplněno

13:15 - 13:30 bude doplněno

13:30 - 13:45 Regionální stálá konference 

13:45 - 14:10 panelová diskuse – vstup na trh práce a podnikání v ČR - moderuje Jana Merunková

14:10 - 14:25 UKRCHAM 

14:25 - 14:40 pauza

14:40 - 14:50 Klub česko-ukrajinského přátelství 

14:50 - 15:05 inspirativní příběh 

15:05 - 15:15 inspirativní příběh 

15:15- 15:45 workshop 

15:45 shrnutí - závěr - Jana Merunková a Markéta Fišarová


Partneři konference