Zvyšování osobní hodnoty

22.08.2023

Zvyšování osobní hodnoty a zvyšování příjmů je jedním z témat projektu pro ukrajinské ženy probíhajícího v Praze.

Osobní hodnotu určuje široká škála faktorů, jako jsou dovednosti, znalosti, zkušenosti, vzdělání, kreativita, komunikační schopnosti, vůdčí schopnosti a mnoho dalších. 

Nárůst těchto faktorů může vést ke zvýšení osobní hodnoty.Na druhé straně může být vyšší příjem důsledkem vysoké osobní hodnoty. Když je člověk ve svém oboru nebo podnikání vysoce ceněn, může být schopen nabídnout jedinečné dovednosti nebo služby, které jsou vysoce placené. 

V tomto případě může zvýšení osobní hodnoty vést ke zvýšení příjmu.

KDE: město #PrahaREGISTRACE: https://forms.gle/Fjnn8kBR2S8P8CK58