Utváření přátelství v dospívání hraje rozhodující roli v sociálním a emocionálním vývoji jedince

07.08.2023

Utváření přátelství v dospívání hraje rozhodující roli v sociálním a emocionálním vývoji jedince.Vytváření a udržování pozitivních vztahů s vrstevníky je důležité pro sociální a emocionální pohodu dospívajících.Prostřednictvím komunikace s vrstevníky se teenageři učí o společenských normách, hodnotách a chování. Kvalita vztahů s vrstevníky může ovlivnit sebevědomí a celkovou pohodu člověka.

Během dospívání lidé procházejí procesem rozvoje vlastní identity, který zahrnuje zkoumání a definování svých osobních hodnot, zájmů a přesvědčení. Přátelství umožňuje dospívajícím objevit sami sebe, sdílet zkušenosti a přijímat zpětnou vazbu od svých vrstevníků.

Náš projekt "Vítejte v Česku" vytváří programy, které podporují pozitivní interakci s vrstevníky, týmovou práci a praktické učení, včetně řešení konfliktů, rozvíjení otevřených komunikačních kanálů mezi teenagery.

Ukrajinští teenageři, kteří si přejí, se mohou zaregistrovat k účasti v projektu: https://forms.gle/vfoERs6y2j6yUY8T9