Typické chyby, kterých se v životopise vyvarovat

11.09.2023

Na dnešním konkurenčním trhu práce je pro uchazeče o zaměstnání zásadní vytvořit působivý životopis. Životopis slouží jako marketingový nástroj tím, že prezentuje kvalifikaci a zkušenosti uchazeče. Mnoho kandidátů však dělá chyby, kterým se lze vyhnout, které mohou bránit jejich šancím na pohovor.

I. Nedostatek pozornosti a cíle:Jednou z častých chyb je nedostatek jasného zaměření a objektivního prohlášení. Uchazeči o zaměstnání často neodpovídají svému životopisu konkrétním požadavkům pozice, o kterou se ucházejí. Místo toho používají obecný životopis, který neodpovídá požadované práci. Aby to napravili, měli by kandidáti přizpůsobit svůj životopis konkrétnímu pracovnímu místu a zdůraznit příslušné dovednosti, zkušenosti a úspěchy, které se přímo týkají dané pozice.

II. Špatné formátování a prezentace:Další kritickou chybou je přehlížet důležitost formátování a prezentace. Životopis by měl být vizuálně přitažlivý, organizovaný a snadno čitelný. Uchazeči o práci často chybují v používání nekonvenčních fontů, barev nebo přílišného formátování, které může rozptylovat pozornost čtenáře a ztěžovat orientaci v životopise. Je vhodnější použít čistý a profesionální formát, který zajistí konzistenci stylů a velikostí písem v celém dokumentu. Ke zlepšení čitelnosti a zvýraznění klíčových informací lze použít odrážky a podnadpisy.

III. Nedostatek klíčových slov a akčních sloves:V dnešním digitálním věku mnoho společností používá ATS (Applicant Tracking System) pro kontrolu životopisů. Nedostatek relevantních klíčových slov a sloves může způsobit, že tyto systémy zmeškají váš životopis. Uchazeči o zaměstnání by si měli pečlivě prostudovat popis práce a zahrnout relevantní klíčová slova a fráze, aby optimalizovali své šance na absolvování kontroly ATS. Použití akčních sloves při popisu úspěchů a odpovědností navíc může učinit váš životopis dynamičtějším a poutavějším.

IV. Přebytečné nebo irelevantní informace:Častou chybou při psaní životopisu je uvádění příliš mnoha osobních údajů nebo irelevantních detailů. Uchazeči o zaměstnání by se měli zaměřit na relevantní pracovní zkušenosti, dovednosti a úspěchy přímo související s požadovanou pozicí. Zbytečné osobní údaje, nesouvisející koníčky nebo dlouhé popisy minulých povinností mohou oslabit dopad životopisu a odvést pozornost od jeho účelu. Životopis by měl být stručný, cílený a přizpůsobený konkrétním požadavkům dané pracovní pozice.

Pokud se chcete dozvědět více, přihlaste se na Individuální konzultace pro Ukrajinky v Praze:https://forms.gle/XG7YsKVvqcFpiHyX7