Předání znalostí ukrajinským teenagerům

06.11.2023

Předání znalostí ukrajinským teenagerům je nesmírně důležitým prvkem našeho projektu "Vítej v Česku" pro budoucí obnovu a rozvoj Ukrajiny.Zde je několik důvodů, proč je to důležité:

1. Zachování kulturního dědictví: Ukrajina má bohatou historii, kulturu a tradice.A proto jsou v našem projektu přítomni i ukrajinští lektoři. Teenageři hovoří o rozdílech a zajímavostech o české i ukrajinské historii, jazyce, literatuře a umění, které přispějí k posílení národního sebeuvědomění.

2. Rozvoj občanského vědomí: Znalosti o demokracii, lidských právech, občanské odpovědnosti a participaci ve společnosti pomohou teenagerům stát se aktivními občany. Budou mít příležitost porozumět problémům, jimž čelí moderní země a diskutovat o nich, a naučí se generovat odpovědi na složité otázky a přispívat tak k rozhodovacím procesům v budoucnu.

3. Ekonomický vývoj Ukrajiny v budoucnosti. Vzdělaní teenageři jsou schopni stát se budoucími lídry, podnikateli a inovátory, kteří zajistí udržitelný ekonomický růst země po návratu na Ukrajinu. Mohou vyvíjet nové technologie, podporovat podnikatelské iniciativy, podporovat investice a vytvářet pracovní místa. Tím, že jim předáme potřebné znalosti a dovednosti, vytváříme pevný základ pro budoucí úspěch Ukrajiny jako země. 

Najděte své město a zaregistrujte se na https://forms.gle/Rtupd3EJydJ54n7cA