Mezi základní dovednosti sebeprezentace pro teenagery patří

11.08.2023

1. Sebedůvěra: Je důležité, aby se teenageři cítili sebevědomě a svými schopnostmi. To jim pomůže mluvit před skupinou lidí a dělat to efektivně.

2. Hlas a řeč těla: Teenageři se musí naučit ovládat svůj hlas (hlasitost, rychlost, intonace) a řeč těla (držení těla, gesta, oční kontakt). Měli by sledovat svou mimiku a pozitivní odraz svých emocí.

3. Komunikační dovednosti: Je důležité naučit teenagery efektivně komunikovat s publikem, naslouchat a odpovídat na otázky, projevovat zájem o názory ostatních lidí.

4. Adaptace na publikum: Teenageři se musí naučit přizpůsobit svůj styl prezentace potřebám a očekáváním jejich publika.

5. Praxe: Je důležité pravidelně mluvit před publikem, včetně sebeprezentačních hodin, školních akcí nebo klubů, abyste získali zkušenosti a zlepšili své dovednosti.Tyto dovednosti pomohou teenagerům v procesu sebeprezentace a přípravy na efektivní výkony. Díky tomu budou moci sebevědomě mluvit před skupinou lidí a sdělovat své myšlenky.

Ukrajinští teenageři, kteří si přejí, se mohou zaregistrovat k účasti v projektu: https://forms.gle/vfoERs6y2j6yUY8T9