Adaptační skupiny

SKVĚLÁ ZPRÁVA

Od 3.10.2022 startujeme adaptační skupiny pro věkovou skupinu 15-18 let.

Rozsah každého modulu: 10x 4 hodiny  

Forma výuky: Tandemová - český a ukrajinský učitel 

Metoda práce: interaktivní 

Kapacita skupiny: 20 osob 

Místo realizace: všechny regiony ČR 

Klíčová téma: fakta o ČR + fungování státu + práva a povinnosti občana, peníze a zdravé finanční návyky, uplatnění na pracovním trhu (mládež a dospělí), důležité osobnosti historie a současnosti, místa a zeměpisné informace, kultura a národní zvyky, věda a technika, hudba + umění, sport

Rozvoj jazyka: důležitá slova a fráze v kontextu tématu, komunikace v českém jazyce Pomůcky: podnětové listy, slovníček pojmů a frází, kniha "Vítej v Česku", která je česko-ukrajinským překladem výběru kapitol z "Velké knihy správného Čecha" a další potřebné pomůcky.

Moduly  

Modul 1:  České reálie

Modul 2: Rozvoj podnikavých kompetencí, seberozvoj 

Modul 3: Finanční gramotnost a uplatnění na pracovním trhu

Připravujeme Modul 4: Základy podnikání - založení a provozování vlastního podnikání 

Moduly na sebe navazují.

Pro bližší informace, místa a termíny realizace kontaktujte Marcelu Dytkovou.