Adaptační skupiny

Úvodní modul

V období 6-8/2022 realizujeme po celé republice adaptační skupiny pro děti 6-15 let zdarma. 

Zároveň vyjednáváme financování, aby mohl být i program adaptačních skupin pro dospělé poskytován zdarma také. Pokud máte zajištěné financování, můžete nás kontaktovat a my pro Vás program zrealizujeme v místě pobytu Vaší skupiny. 


Rozsah: 2x 20 hodin (5 x 4 hodiny v jednom týdnu) 

Forma výuky: Tandemová - český a ukrajinský učitel 

Metoda práce: interaktivní 

Kapacita skupiny: 15 osob 

Místo realizace: všechny regiony ČR 

Cíl výuky: získání klíčových informací, rozvoj komunikačních schopností v českém jazyce, rozvoj podnikavých kompetencí

Klíčová téma: fakta o ČR + fungování státu + práva a povinnosti občana, peníze a zdravé finanční návyky, uplatnění na pracovním trhu (mládež a dospělí), důležité osobnosti historie a současnosti, místa a zeměpisné informace, kultura a národní zvyky, věda a technika, hudba + umění, sport

Rozvoj jazyka: důležitá slova a fráze v kontextu tématu, komunikace v českém jazyce Pomůcky: podnětové listy, slovníček pojmů a frází, kniha "Vítej v Česku", která je česko-ukrajinským překladem výběru kapitol z "Velké knihy správného Čecha" a další potřebné pomůcky.

Nástavbové moduly pro dospělé

1) Programy rozvoje podnikavých kompetencí pro uplatnění na pracovním trhu (3x 20 hodin)

2) Základy podnikání - založení a provozování vlastního podnikání (3x 20 hodin)

Obsah poskytujeme absolventům adaptačního programu

Pro bližší informace, místa a termíny realizace kontaktujte Janu Merunkovou.