Není nám lhostejná situace ukrajinských válečných uprchlíků, připravily jsme proto adaptační program a řadu integračních aktivit.

Vycházely jsme z mnohaletých zkušeností s integrací mladých dospělých opouštějících systém náhradní rodinné výchovy, z realizace projektů rozvoje zdravých finančních návyků a podnikavých kompetencí napříč věkovými kategoriemi i skupinami s různě sociálně obtížného prostředí. Navíc máme zkušenost z posledních let se sdílením zkušeností s organizacemi na Ukrajině (v Charkově), v Itálii a v Indonésii.

Pro bližší informace o konkrétních formách spolupráce kontaktujte Janu Merunkovou.


Ми не байдужі до становища вимушених переселенців, тому наша команда підготувала програму адаптації та низку інтеграційних заходів. Ми хочемо, щоб вам було в нашій країні затишно та комфортно.

Ми спиралися на багаторічний досвід інтеграції молоді, яка виходить із системи альтернативної сімейної освіти, реалізації проектів розвитку здорових фінансових звичок та підприємницьких компетенцій у вікових категоріях та групах із різним соціальним походженням. Крім того, за останні роки ми маємо досвід обміну досвідом з організаціями в Україні (Харків), Італії та Індонезії.

Детальніше про конкретні форми співпраці зверніться до Яни Мерункової.

Яна & Габіна & Марсела & Елена 

Naše projekty/Наші проєкти в рамках Vitej v Cesku :

українською 

- česky 

Náš tým/ Команда Vitej v Cesku

Staňte se naším lektorem/Стати нашим лектором:

для українських лекторів

pro české lektory

Facebook                                                                          YouTube            Instagram                                                                   Telegram 


Webové stránky vznikly s laskavou podporou společnosti webnode

Сайт створено за люб'язної підтримки webnode