Skupiny pro Ukrajinky nadále fungují v Praze

09.08.2023

80 hodin kurzu zdarma!

Téma setkání bylo - Sny a cíle.

Sny a cíle jsou důležitou součástí našich životů, protože nám dávají směr, motivaci a uspokojení.

Sny jsou naše touhy, představy o tom, čeho chceme v budoucnu dosáhnout nebo získat. Mohou souviset s různými aspekty života, jako je kariéra, vzdělání, rodina, cestování, finanční nezávislost, zdraví, osobní rozvoj atd.

Cíle jsou na druhou stranu konkrétní kroky nebo milníky, které si stanovíme, abychom si splnili své sny. 

Cíle by měly být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, reálné a časově ohraničené.Na všechny zájemkyně z Ukrajiny čekáme v Praze na našich kurzech!

  • https://www.vitejvcesku.cz/uk/ 
  • https://www.facebook.com/vitej.v.cesku 
  • https://t.me/vitej_v_cesku