28.10.2023

21.09.2023

Отримані дані свідчать про те, що оволодіння мовою в приймаючій країні може суттєво вплинути на когнітивне, соціальне та емоційне благополуччя підлітків, зрештою впливаючи на їхній загальний розвиток.

Когнітивний розвиток:

Вивчення мови - покращує когнітивні здібності, такі як вирішення проблем, критичне мислення та обробка інформації. Опановуючи нову мову, підлітки розширюють свої когнітивні здібності та вдосконалюють свої мовні та комунікативні навички. Крім того, дослідження показують, що двомовність або багатомовність може підвищити когнітивну гнучкість і креативність, що призводить до кращої академічної успішності та пізнавальних результатів.

Соціальний розвиток:

Володіння мовою дозволяє підліткам ефективно взаємодіяти з однолітками, педагогами та суспільством у цілому. Володіння місцевою мовою сприяє формуванню дружби, інтеграції в соціальні мережі та формуванню почуття причетності. Крім того, оволодіння мовою дозволяє підліткам розуміти культурні нюанси, норми та цінності та орієнтуватися в них, сприяючи культурній адаптації та навичкам міжкультурного спілкування.

Емоційний розвиток:

Здатність вільно висловлюватись мовою приймаючої країни сприяє упевненості в собі, самооцінці та позитивній самоідентифікації. Навпаки, труднощі з оволодінням мовою можуть призвести до розчарування, тривоги та почуття відчуженості. Адекватні мовні навички дозволяють підліткам ефективно висловлювати свої емоції, шукати підтримки та розвивати здорові механізми подолання. Таким чином, оволодіння мовою відіграє важливу роль у формуванні емоційної стійкості та загального психологічного благополуччя. 

Відшукай своє місто і реєструйся https://forms.gle/Rtupd3EJydJ54n7cA