O nás

Není nám lhostejná situace ukrajinských válečných uprchlíků, připravily jsme proto adaptační program a řadu integračních aktivit. 

Vycházely jsme z mnohaletých zkušeností s integrací mladých dospělých opouštějících systém náhradní rodinné výchovy, z realizace projektů rozvoje zdravých finančních návyků a podnikavých kompetencí napříč věkovými kategoriemi i skupinami s různě sociálně obtížného prostředí. Navíc máme zkušenost z posledních letech se sdílením zkušeností s organizacemi na Ukrajině (v Charkově), v Itálii a v Indonésii.

Pro bližší informace o konkrétních formách spolupráce kontaktujte Janu Merunkovou.

Jana  & Gábina & Veronika & Elena